top of page

Den Digitale Sti

Ny Trelleborg Oplevelses -og Videnscenter

Digitalt design, Koncept design

Et interaktivt iOS app koncept, som har til formål at optimere og digitalisere brugerrejsen for den besøg-ende på Ny Trelleborg Oplevelses -og Videnscenter.

(2021)

Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Ny Trelleborg

Vikingeborgen Trelleborg i Slagelse er et spek-takulært monument, hvor natur og kultur går op i en højere enhed. Borgen er et symbol på samlingen af det danske rige og står centralt i Danmarks allermest værdi-fulde kulturarv og fælles historiske identitet. 

 

Det er Ny Trelleborg projektets store ønske og vision, at den besøgende bydes en sanselig, au-tentisk og fængendeformidling af vikingetid, de 

arkæologiske fund og kong Harald Blåtands 

borg til gavn for uddannel-se og turisme. 

Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
En arkitektonisk inspiration

Det danske arkitektfirma 3XN har tegnet et forslag, som udgør et moderne bud på en ny hovedbygning, der sam-ler omgivelserne og museet med respekt for landskabet 

og med det formål at skabe en bedre helvedsoplevelse på stedet. Forslaget er skabt i en æstetisk forståelse af vi-kingetidens forhold til naturen og med den samme sym-metri som ringborgen er kendt for. 

DEN DIGITALE STI har anvendt dette forslag og dets principper, som kontekst og inspiration til de æstetiske designvalg. Forslaget anvendes, som en særlig anderken-delse af kvaliteten i den arkitektoniske nytænkning og modernisering af stedet.

Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter

a. Bygningens midte 'The Cut'

I frøperspektiv, 3XN ARCHITECTS

b. Bygningen fra fugleperspektiv,

3XN ARCHITECTS

c. Bygningens indre plantegning,

3XN ARCHITECTS

a.

c.

b.

Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Det funktionelle design / UX

Designforslaget udgør en digital vejleder, en sti, som den besøgende tilbagevendende kan inter-agere med og anvende i løbet af museumsbesøg-et. Mediet er en iOS App, som kan åbnes og tag-es i brug på en smartphone. 

 

Denne app indehol-der grundlæggende tre funktioner og roller i sin interaktion med den be-søgende; Navigation, Audiovisuel formidling og Anbefaling.

 

Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Det visuelle design / UI

De visuelle elementer i designforslaget er blevet udarbejdet i et forsøg på at opstille kontraster i et æstetisk samvær. Særligt de umiddelbare kontraster såsom det forhistorisk vs. det moderne, det digitale vs. det naturlige, og på et mere grafisk plan, det symmetriske vs. det asymmetriske.

Den besøgende oplever to forskellige interfaces, afhængigt af hvor i brugerrejsen de befinder sig. Er app'en i sin navigerende rolle, vil dens interface være hvid og med et farveskema i naturlige farver, som afspejler landskabet og geografien. Når app'en er i sin formidlende rolle, vil dens interface være i sort og have et langt mere teknologisk udtryk, som en slags markering af en indtræden i den forhisto-riske fortælling, som formidles i et levende digitalt univers.  

Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter

VISUELLE REFERENCER:

Renderinger og skitseringer af

 3XN ARCHITECTS 

Frames fra TV-serien, VIKINGS

PROJEKT UDARBEJDET i et samarbejde med NY TRELLEBORG og DET KONGELIGE AKADEMI 

 

 

Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
Digitalt Design, iOS Koncept for Ny Trelleborg Oplvelses -og Videnscenter
farvepalette.png
farveballette2.png
bottom of page